Zadzwoń: + 48 660 437 175

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ UDZIELANIEM PORAD PRAWNYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje:

  Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować ?

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest adwokat Damian Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Damian Jankowski, ul. Encyklopedyczna 16B lok. 167, 01 – 990 Warszawa, NIP: 9462502918.
 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest także drogą elektroniczną pod adresem e-mail kancelaria@adwokat-warszawa.eu lub telefonicznie pod nr 660 – 437 – 175.
 3. Jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora danych?

 4. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe:
  • w ramach normalnego korzystania ze strony internetowej www.adwokat-warszawa.eu, w tym dane zapisywane w plikach cookies, narzędziu Google Analytics oraz pixelu Facebook’a
  • w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego, komentarza bloga oraz innych form aktywności użytkownika w ramach strony internetowej www.adwokat-warszawa.eu – takie jak adresy e-mail, adresy korespondencyjne, nr telefonu kontaktowego oraz inne dane podane dobrowolnie przez użytkownika;

  W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

 5. Cel przetwarzania, do którego mają posłużyć Pana/Pani dane to:
  • w ramach normalnego korzystania ze strony internetowej www.adwokat-warszawa.eu – w celu optymalizacji działania strony oraz w celu zwiększenia częstotliwości jej wyświetlania w wyszukiwarce internetowej pod kątem rezultatów wyszukiwania, które pojawiają się w odpowiedzi na wpisanie w wyszukiwarce zapytania złożonego ze wskazanych przez użytkowników Internetu słów kluczowych
  • w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego: w celu kontaktu Administratora danych z użytkownikiem
  • w związku z korzystaniem z komentarza bloga: w celu zainicjowania lub uczestniczenia w konwersacji pomiędzy użytkownikiem, a Administratorem danych lub pomiędzy użytkownikami
  • ostatecznie w celu wykonywania czynności adwokackich na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 1982 r., Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit a, b, c i d RODO.

  Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane?

 6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych może być:
  • adwokat, aplikant adwokacki, radca prawny, bądź aplikant radcowski, którzy współpracują z Administratorem danych – w celu ułatwienia kontaktu Klienta z Administratorem danych oraz w celu usprawnienia wykonywania czynności adwokackich wobec Klienta, zgodnie z podziałem obowiązków panujących u Administratora danych
  • biuro rachunkowe, z którym współpracuje Administrator danych – w celu realizacji przez Administratora danych ciążących na nim obowiązków podatkowych w związku z honorarium za wykonaną usługę prawniczą
  • nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków. – w celu przechowywania danych na serwerze na podstawie zawartej umowy pomiędzy Administratorem danych, a nazwa.pl sp. z o.o.
  • Google poprzez wykorzystanie narzędzia Google Analytics – w celach statystycznych. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i według deklaracji Administratora danych powinny zostać usunięte w terminie 14 miesięcy od dnia ostatniej aktywności użytkownika na stronie internetowej www.adwokat-warszawa.eu. Google według własnych zapewnień jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w Google zostały określone na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
  • (jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twoich działań przez narzędzie Google Analytics, możesz skorzystać z wtyczki blokującej udostępnionej przez Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

  • Facebook poprzez wykorzystanie narzędzia pixel Facebooka – w celu prowadzenia narzędzia przypomnień. Pixel Facebooka monitoruje ruch na stronie internetowej www.adwokat-warszawa.eu. Zapisuje działania użytkownika oraz z urządzenia, z których korzysta. Wskazane zabiegi pozwalają na wyświetlanie użytkownikowi przypomnienia dotyczącego wpisów na blogu Administratora danych, którymi użytkownik był zainteresowany. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w Facebook zostały określone na stronie: https://www.facebook.com/help/592679377575472?helpref=hc_global_nav
  • (Przykład: Jedziesz autobusem i korzystając z telefonu komórkowego czytasz wpis na temat tymczasowego aresztowania. Kiedy wracasz do domu i włączasz komputer, a następnie logujesz się na Facebook, jest szansa, że wyświetli Ci się przypomnienie, o wpisie dotyczącym środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.)

 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jedyne dane, które mogą zostać przekazywane poza EOG to dane analityczne i statystyczne przechowywane przez narzędzia Google Analytics oraz dane używane przez pixel Facebooka’a.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z serwisu oraz w celu wykonywania czynności adwokackich, w szczególności umówienia terminu spotkania, sporządzenia pism procesowych lub pozasądowych oraz udzielenia porad prawnych drogą elektroniczną, bądź telefonicznie.
 9. Jak długo przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

 10. Administrator danych przechowuje dokumenty związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia, chyba że w umowie o świadczenie usług adwokackich strony postanowiły inaczej. Jednak dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności Administratora danych będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi danych.
 11. Do dokumentów związanych z prowadzeniem sprawy należą w szczególności dokumenty przekazane adwokatowi przez klienta, pisma procesowe, pisma sądowe, korespondencja przedsądowa z przeciwnikiem procesowym, korespondencja z klientem, w tym utrwalone na elektronicznych nośnikach danych.
 12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, z wyłączeniem danych służącym korzystaniu z narzędzi Google Analytics oraz pixel Facebooka’a.
 13. Jakie prawa przysługują Panu/Pani?

 14. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Ponadto przysługuje Panu/Pani w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Ostatnie wpisy