Zadzwoń: + 48 660 437 175

Posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków

Co grozi za posiadanie narkotyków? | art. 62 upn Karę za posiadanie narkotyków określono w art. 62 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej w dalszej części artykułu „upn”. Wiele osób mylnie zakłada, że kara za posiadanie narkotyków została uregulowana w Kodeksie karnym „kk”. Posiadanie narkotyków, co mi grozi? Co grozi […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 29 czerwca 2020 | | Komentarze

Narażenie na zarażenie

Narażenie na zarażenie

Narażenie na zarażenie

Narażenie na zarażenie koronawirusem (COVID-19) lub innymi ciężkimi chorobami | art. 161 Kodeksu karnego | Kara, przedawnienie. W obliczu pandemii koronawirusa (COVID-19) nasuwa się pytanie – a co na to Kodeks karny? Karę za narażenie na zarażenie ciężkimi chorobami określa art. 161 Kodeksu karnego. W dalszej części będę tradycyjnie posługiwał się skrótem „161 KK”. Z […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 23 marca 2020 | | Komentarze

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny 2020 od 1,5 roku: jak napisać wniosek o dozór? Warunki, recydywa, zasięg, koszty Dozór elektroniczny 2020 od 1,5 roku! Od kiedy? Dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która pozwala na zastosowanie dozoru elektronicznego w stosunku do skazanego na karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny umożliwia wykonanie […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 31 stycznia 2020 | | Komentarze

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego | art. 66 KK Warunkowe umorzenie postępowania karnego stanowi najbardziej korzystne rozwiązanie dla sprawców drobnych przestępstw, wobec których szansa na uniewinnienie bądź umorzenie postępowania jest bardzo niska. Warunkowe umorzenie jest środkiem probacyjnym, czyli mającym na celu poddanie sprawcy przestępstwa próbie. Sprawcy nie wymierza się kary, a wyłącznie nakłada na niego pewne […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 17 marca 2019 | | Komentarze

Oszustwo

Oszustwo

Oszustwo

Oszustwo z art. 286 KK umorzenie? Jak się bronić? Przedawnienie i kara Oszustwo (wyłudzenie) jest przestępstwem ogólnosprawczym. Może popełnić je każdy sprawca zdatny do ponoszenia odpowiedzialności karnej, jeśli jego zachowanie znajduje odbicie w znamionach występku zredagowanego w art. 286 KK, art. 287 KK, art. 297 KK lub art. 298 KK. Oszustwo jest czynem ściganym z […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 19 września 2018 | | Komentarze

Wypadek mniejszej wagi

Wypadek mniejszej wagi

Wypadek mniejszej wagi

Wypadek mniejszej wagi Za czyn zabroniony stanowiący wypadek mniejszej wagi może zostać wymierzona kara niższa lub lżejszego rodzaju. Wypadek mniejszej wagi nie jest tym samym co nadzwyczajne złagodzenie kary. Różnica między nadzwyczajnym złagodzeniem kary, a wypadkiem mniejszej wagi jest taka, że te pierwsze może być zastosowane w stosunku do każdego czynu zabronionego uregulowanego w ustawie […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 9 września 2018 | | Komentarze

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy jej ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według zasad określonych w art. 60 KK. Ustawodawca przewidział fakultatywne oraz obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie kary. To oznacza, że decyzja o złagodzeniu kary może leżeć wyłącznie w gestii sądu (dobrowolność) lub poza uznaniem sądu (obowiązek) i […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 4 września 2018 | | Komentarze

Niepoczytalność poczytalność ograniczona

Niepoczytalność poczytalność ograniczona

Niepoczytalność poczytalność ograniczona

Niepoczytalność lub poczytalność ograniczona w prawie karnym Większość z nas słysząc zwrot „niepoczytalność”, wyobraża sobie osobę, której zachowanie odbiega od przyjętych w społeczeństwie zasad postępowania i wynika z choroby psychicznej. Myśl o niepoczytalności może również wywołać obraz osoby splątanej kaftanem, która przebywa w zakładzie psychiatrycznym, w pokoju obitym białymi poduszkami. Opisanego wyobrażenia nauczyły nas filmy, […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 16 sierpnia 2018 | | Komentarze

Kara wolnościowa

Kara wolnościowa

Kara wolnościowa

Kara wolnościowa zamiast kary pozbawienia wolności | art. 37a KK | Kodeks Karny Czy wiesz, że kara wolnościowa może zostać wymierzona za prawie każdy występek? Kara wolnościowa to grzywny lub kara ograniczenia wolności. W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie istotna nowelizacja kodeksu karnego, która w zasadzie zmieniła wiele. Jej tworem jest m.in. […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 31 lipca 2018 | | Komentarze

Kara mieszana

Kara mieszana

Kara mieszana

Kara mieszana | art. 37b KK | Kodeks Karny Na czym polega kara mieszana? Kara mieszana polega na wymierzeniu sprawcy za jeden czyn sekwencji dwóch kar: pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności (zob. art. 37b KK) Kara mieszana może zostać wymierzona wobec sprawcy występku zagrożonego karą pozbawienia wolności . Zastosowanie kary mieszanej jest możliwe wobec sprawcy […]

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 27 lipca 2018 | | Komentarze