ADWOKAT WARSZAWA

Adwokat Damian Jankowski

Jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę indywidualną Kancelarie Adwokacką (adwokat Warszawa) znajdującą się w dzielnicy Bielany w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych oraz odszkodowawczych. Prowadzę także sprawy spadkowe.

Zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych, w tym także przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek prawa handlowego.

Posługuję się językiem angielskim.

adwokat warszawa sprawy karne

Wykształcenie

Uzyskałem wykształcenie prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obroniłem pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego na temat stosowania przez służby tzw. "podsłuchów". Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych przystąpiłem do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Podczas aplikacji praktykowałem w kancelariach adwokackich, radcowskich oraz w sądach. Zajmowałem się głównie praktyką karną, rodzinną oraz odszkodowawczą.

W tym okresie odbyłem także staż absolwencki w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obroniłem pracę podyplomową na temat skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej.

Obszary praktyki adwokackiej

Do obszaru moich zainteresowań należy, w szczególności szeroko pojęte prawo karne. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w których podejrzanym (oskarżonym) postawiono zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu lub przestępstw opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prowadząc sprawy karne stawiam sobie za zasadę bycie w ciągłym kontakcie z klientem.